Yleistä verotuksesta

 • Jakamistalouden kohtelu verotuksessa ei poikkea muiden, perinteisten toimintatapojen verokohtelusta.
   

Tuloverotus

 • Jakamistaloudesta saadusta tulosta pitää maksaa veroa.
 • Verotuksessa voidaan vähentää tulon hankkimisesta aiheutuneet kulut.
 • Yksityishenkilön saama tulo on joko ansiotuloa tai pääomatuloa.
 • Yritystoimintaa voi harjoittaa eri yritysmuodoilla ja verotus määräytyy yritysmuodon mukaan.  
   

Arvonlisäverotus

 • Liiketoiminnan muodossa harjoitettu tavaroiden ja palvelujen myynti on arvonlisäverollista.
 • Vähäinen liiketoiminta on kuitenkin jätetty arvonlisäverotuksen ulkopuolelle. Lue lisää Verohallinnon ohjeesta Arvonlisäverottoman vähäisen toiminnan raja 10 000 euroa.
 • Myynti ei tapahdu liiketoiminnan muodossa, jos siitä saatu vastike on palkkaa eli palkasta ei makseta arvonlisäveroa.

 

Katso lisätietoa verotuksesta Verohallinnon sivuilta.