Hyppää sisältöön

Kysymyksiä ja vastauksia

 • Vuokraan asuntoani vain satunnaisesti. Täytyykö tuloista maksaa jotain veroja?

  Kyllä. Satunnaisestakin vuokraustoiminnasta saatu tulo on veronalaista tuloa. Katso tarkemmin lyhytaikaisen majoituksen tarjoamisesta.

 • Ostin asunnon tammikuussa 2015, jolloin myös muutin siihen. Olen vuokrannut huoneistoa kesästä 2016 lähtien alustan kautta. Myin asunnon joulukuussa 2018. Onko luovutusvoitto verovapaa oman asunnon luovutus?

  Ei. Koko asunnon vuokralle antaminen, vaikka lyhytaikaisestikin, katkaisee asunnon oman käytön. Koska et olet asunut omistamassasi asunnossa yhtäjaksoisesti kahta vuotta, asunnon myynnistä saatu luovutusvoitto on veronalaista pääomatuloa.

 • Mitä jos olen tyytymätön saamaani palveluun tai ostamaani tavaraan eikä se vastaa odotuksiani?

  Palveluntarjoajaan kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman pian ja yksilöidä, mitä valitus koskee sekä hyvityksiin liittyvät vaatimukset. 

  Alustan käyttöohjeista kannattaa varmistaa, tarjoaako alusta apua asian selvittelyyn tai sovitte­luun.

 • Kenellä on vastuu ongelmatilanteissa (alusta vai palveluntarjoaja)?

  Palveluntarjoajana toimiva myyjä (elinkeinonharjoittaja tai yksityishenkilö) on vastuussa ongelman selvittämisestä.

  Alustan kanssa tehdyssä sopimuksessa ja alustan käyttösäännöissä usein kerrotaan, miten ja millaisissa tilanteissa alusta avustaa asian selvittelyssä tai sovittelussa.

  Alusta on yleensä vastuussa vain omista palveluistaan. Se vastaa esimerkiksi laskutuksen toimivuudesta, jos se huolehtii laskutuksesta.

 • Mihin voi valittaa, jos myyjä ei ota vastuuta?

  Jos myyjänä on yksityishenkilö, alustan käyttöohjeista kannattaa varmistaa, voiko alusta avustaa asian selvittelyssä tai sovittelussa. Jos valitus tai sovittelu ei johda tulokseen, ostaja voi viedä asian käräjäoikeuteen.

  Jos kyseessä on elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välinen kauppa tai muu sopimus, yksityishenkilö ostajana voi vedota kuluttajansuojaan ja pyytää apua kuluttajaneuvonnasta. Muissa tilanteissa, esimerkiksi kahden yksityishenkilön välisessä ongelmatilanteessa, kuluttajaviranomaisilla ei ole toimivaltaa.

  Maksutavan valinnalla voi olla merkitystä ongelmatilanteissa. Lisää aiheesta voit lukea Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta.

 • Millainen vastuu palvelujen tarjoajalla on, jos olen tyytymätön?

  Palveluntarjoajana toimiva myyjä (elinkeinonharjoittaja tai yksityishenkilö) on vastuussa ongelman selvittämisestä.

  Jos myyjä on elinkeinonharjoittaja ja ostaja yksityishenkilö, vastuu kaupasta tai muusta sopimuksesta määräytyy kuluttajansuojalain ja -oikeuden mukaan. Tällöin myyjä ei voi sopimuksessa rajoittaa esimerkiksi kuluttajan oikeutta hyvityksiin.

  Muissa tilanteissa vastuun lähtökohtana on yleensä se, mitä osapuolten tekemän sopimuksen ehdoissa on todettu. Tilanteesta riippuen sovellettavaksi voivat myös tulla esimerkiksi yleiset sopimusoi­keuden periaatteet tai kauppalaki.

  Alusta on yleensä vastuussa vain omista palveluistaan, esimerkiksi laskutuksen oikeellisuudesta, jos se huolehtii laskutuksesta. Ostaja voi vaatia alustayritykseltä esimerkiksi hyvitystä, jos alustan palvelussa ollut virhe on aiheuttanut kuluja tai taloudellista menetystä. 

 • Ostin asunnon tammikuussa 2015, jolloin myös muutin siihen. Olen vuokrannut huoneistoa kesästä 2017 lähtien alustan kautta. Myin asunnon joulukuussa 2018. Onko luovutusvoitto verovapaa oman asunnon luovutus?

  Kyllä. Kun olet asunut omistamassasi asunnossa yhtäjaksoisesti kaksi vuotta, voit myydä sen verovapaasti.

 • Kesämökkiä pitäisi remontoida, mutta erilaiset firmat tuntuvat kovin kalliilta. Tunnemme eläkkeellä olevan kirvesmiehen, joka tekisi korjauksia pientä korvausta vastaan. Osan voisimme jopa maksaa vastavuoroisesti auttelemalla remontoijaa marjanpoiminnassa ja tietokonehommissa. Voiko näin menetellä?

  Jos teettää palkkatyötä kotona tai mökillä, vastaa työnantajavelvoitteista, kuten veronpidätyksestä ja eläkemaksusta.

  Tällöin kotitalouden on otettava tietyin ehdoin työntekijän eläkelain (TyEL) vakuutus palkkaamilleen työntekijöille, mistä tahansa työeläkevakuutusyhtiöstä. Jopa alle 68-vuotias eläkeläinen vakuutetaan, jos tästä linkistä selviävät vakuutusehdot täyttyvät.

  Työnantaja vastaa koko työeläkevakuutusmaksun, myös työntekijän osuuden, suorittamisesta eläkelaitokselle. Eläkemaksut ovat verotuksessa kokonaan vähennyskelpoisia.

  Työnantajamaksut ja työeläke- ja veroasiat voi hoitaa yhdeltä luukulta Palkka.fi -palvelussa. Tulorekisterin käyttöönotto 2019 vaikuttaa työnantajan tehtäviin, myös sellaisena toimivan kotitalouteen.

  Kotitaloudelle yrittäjänä työtä tekevä henkilö hoitaa itse työeläkevakuutuksensa. Kotitalouden kannattaa kuitenkin silloin pyytää yrittäjältä hänen Y-tunnuksensa, jotta saa oikeuden kotitalousvähennykseen.

  Jos kotia tai mökkiä remontoidaan tai siellä autellaan vapaaehtoisella talkootyöllä, sellaista ei katsota työsuhteeksi ja siitä ei kerry eläkettä. Talkoissa voi kuitenkin sattua kaikenlaista. Sellaiseen kannattaa varautua talkoovakuutuksella, johon saat neuvoja vakuutusyhtiöistä.

 • Teen aika-ajoin siivousta naapuristoni ikäihmisille. Viime aikoina näitä liki 100 euron siivouskeikkoja on ollut jo useita kertoja viikossa. Asiakkaani ovat maksaneet ansioni suoraan käteisenä, mutta nyt mietin pientöitä välittävän digitaalisen palvelun käyttämistä. Miten nämä ansiot vaikuttavat eläkkeeseeni ja muuhun sosiaaliturvaani?

  Ansiotyötä tekevät ovat työeläketurvan kannalta joko työntekijöitä tai yrittäjiä. Oli kysymys kummasta tahansa, tietyin edellytyksin tarvitaan työeläkevakuutus, jotta eläkettä kertyy.

  Kertomillasi tiedoilla yrittäjäeläkevakuutus YEL voisi olla luontevin vaihtoehto. Silloin sinun on otettava itse YEL-vakuutus. Tietoa siitä, milloin tarvitset YEL-vakuutuksen saat Työeläke.fi -palvelusta. Yrittäjän eläkemaksut ja eläke- ja sairauspäivärahat määräytyvät eläkelaitoksen kanssa vahvistetusta työtulosta. Jos laskuttaisit asiakkaitasi palveluyrityksen kautta, silloinkin on otettava YEL.

  Jos Sinulla ei ole ollut YEL-vakuutusta aiemmin, etuina on vielä, että saat maksuihin 22 prosentin alennuksen neljäksi vuodeksi ja maksut ovat kokonaan verovähennyskelpoisia.

  Voit myös tehdä kuvaamaasi työtä ja saada siitä ansioita työntekijänä. Silloin täytyisi olla selvää, onko työn teettäjä työnantaja vai yrittäjätyön tilaaja. Työnantaja maksaa palkan, eläkemaksut ja muut sosiaaliturvamaksut. Esim. pidättää työntekijän osuuden eläkemaksusta työntekijän palkasta ja maksaa oman osuutensa kanssa eläkelaitokselle.

  Molempien osapuolten, teettäjän ja tekijän olisi syytä varmistua ennen alkua, kummasta on kyse. Siksi lyhytkin työ- tai toimeksiantosopimus kannattaa tehdä kirjallisena.

  Tietoa työsuhteen ja yrittäjätoiminnan tunnuspiirteistä löydät osoitteesta Työeläke.fi. Samoin työeläkeyhtiöt neuvovat. Asiat kannattaa hoitaa ajoissa kuntoon. Turva on silloin kunnossa ja samalla välttyy turhilta viivästyskuluilta.