Työsuorituksen tarjoaminen

Jos haluat tehdä keikkatöitä, ennen töiden aloittamista on hyvä perehtyä ainakin seuraaviin asioihin:

 • Selvitä, millaisella toimintamallilla käyttämäsi digitaalinen alusta tai mobiilisovellus toimii. Ota huomioon, että tietyt sivustot toimivat lähinnä sähköisinä ilmoitustauluina jättäen työn ehdoista sopimisen työn tekijän ja työn teettäjän välillä sovittavaksi. Jotkut taas ohjaavat automaattisesti työsuhteen solmimiseen työntekijän ja työnantajan välillä ja hoitavat lisäksi ehkä myös maksuliikenteen.
 • Selvitä, millaisiin sopimusehtoihin sitoudut ja mistä asioista vastaat itse. Sinua koskevat lakisääteiset velvoitteet ovat erilaisia riippuen siitä, oletko työntekijän vai yrittäjän asemassa.
 • Jos sinun ja työn tarjoajan välille syntyy työsopimuslaissa tarkoitettu työsuhde, työnantajan on huolehdittava työnantajavelvoitteiden hoitamisesta. Jos työsuhde syntyy sinun ja välittäjänä toimivan alustan tai mobiilisovelluksen omistajan välille, työnantajavelvoitteista huolehtii alustan tai sovelluksen omistaja. Työnantajan velvoitteisiin voit perehtyä esim. Suomi.fi-verkkopalvelussa.
 • Jos sinun ja työn tarjoajan välillä ei ole työsuhdetta, toimit käytännössä yrittäjänä. Kyse on tällöin toimeksiantosuhteesta ja saat työstä työkorvausta. Tällöin sinun on itse huolehdittava sosiaaliturvastasi (yrittäjän eläkevakuutus, vapaaehtoinen tapaturma- ja ammattitautivakuutus, työttömyysturva). Katso lisätietoa yrittäjän eläketurvasta ja vapaaehtoisista vakuutuksista.
   

Verotus

 • Verotuksen kannalta on eroa saatko palkkaa vai työkorvausta; selvitä onko kyseessä työsuhde vai toimeksiantosuhde. Lue lisää aiheesta Verohallinnon sivuilta.
 • Jos kyse on työsuhteesta ja palkasta, tarvitset verokortin ennakonpidätyksen toimittamista varten. Palkka on aina veronalaista ansiotuloa. 
 • Jos kyse on toimeksiantosuhteesta, työstä maksettava korvaus on työkorvausta eikä palkkaa. Työkorvaus on veronalaista tuloa. Työkorvauksesta ei toimiteta kuitenkaan ennakonpidätystä, jos korvauksen saaja on ennakkoperintärekisterissä.
  • Jos palveluiden myynnistä kertynyt liikevaihto ylittää vähäisen liiketoiminnan rajan, tulee toimeksiannon suorittajan rekisteröityä myös arvonlisäverovelvolliseksi.
 • Laskutuspalveluyritysten käyttämiseen liittyvistä verotuskysymyksistä löydät lisää tietoa Verohallinnon sivuilta.
   

Vakuutukset

Vakuutusten osalta on hyvä selvittää omasta vakuutusyhtiöstäsi ovatko jo olemassa olevat vakuutukset riittävän kattavia vai tarvitsetko lisäturvaa, kuten vastuu- tai tapaturmavakuutusta. Myös vakuutuksen rajoitusehdot on hyvä tarkistaa.