Hoppa till innehåll

Frågor och svar

 • Jag hyr bara ut min bostad tillfälligt. Måste jag betala någon skatt på inkomsterna?

  Ja. Hyresinkomsten, även från tillfällig hyresverksamhet, är skattepliktig. Se informationen om kortvarig inkvartering.

 • Jag köpte en bostad i januari 2015, då jag också flyttade dit. Lägenheten är uthyrd via en plattform sedan sommaren 2016. Jag sålde bostaden i december 2018. Är överlåtelsevinsten en skattefri överlåtelse av egen bostad?

  Nej. När hela bostaden hyrs ut, även kortvarigt, bryts din boendetid. Eftersom du inte bott i din ägarbostad oavbrutet i två år är överlåtelsevinsten från försäljningen skattepliktig kapitalinkomst.

 • Vad ska jag göra om jag är missnöjd med en tjänst eller vara som inte motsvarar mina förväntningar?

  Det är bra om du snarast möjligt tar kontakt med tjänsteleverantören och specificerar klagomålet och kraven på gottgörelse.

  Kontrollera om plattformen enligt dess instruktioner till användarna erbjuder hjälp för utredning av ärendet eller medling.

 • Vem har ansvaret vid eventuella problem (plattformen eller tjänsteleverantören)?

  Den tjänsteleverantör (näringsidkare eller privatperson) som är säljare har ansvaret för att reda ut problemet.

  I plattformens avtal och regler anger man ofta hur och i vilka situationer plattformen bistår vid utredning eller medling.

  Vanligtvis ansvarar plattformarna bara för de egna tjänsterna, t.ex. att faktureringen fungerar, om den sköts av plattformen.

 • Var kan jag klaga, om säljaren inte tar något ansvar?

  När säljaren är en privatperson är det bra att kontrollera om plattformen enligt dess instruktioner till användarna bistår vid utredning av ärenden eller medling. Om klagomålet eller medlingen inte ger resultat, kan köparen ta ärendet till tingsrätten.

  När det gäller ett köp eller annat avtal mellan en näringsidkare och en konsument kan köparen som privatperson åberopa konsumentskyddet och be om hjälp från konsumentrådgivningen. I andra situationer, t.ex. vid problem mellan två privatpersoner, är konsumentmyndigheten inte behörig.

  Valet av betalningssätt kan ha betydelse när problem uppstår. Du kan läsa mer om ämnet på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats.

 • Vilket ansvar har tjänsteleverantören om jag är missnöjd?

  Den tjänsteleverantör (näringsidkare eller privatperson) som är säljare har ansvaret för att reda ut problemet.

  Om säljaren är en näringsidkare och köparen en privatperson avgörs ansvaret för köpet eller avtalet enligt konsumentskyddslagen och konsumenträtten. Då får säljaren genom avtal t.ex. inte begränsa konsumentens rätt till gottgörelse.

  I andra situationer utgår man oftast från det som parternas avtal säger om ansvarsfrågorna. Beroende på situationen kan man dessutom tillämpa bl.a. allmänna avtalsrättsliga principer eller köplagen.

  Vanligtvis ansvarar plattformarna bara för de egna tjänsterna, t.ex. faktureringens riktighet, om plattformen sköter faktureringen. Köparen kan kräva gottgörelse av plattformen t.ex. då tjänsten haft ett fel som orsakat kostnader eller ekonomiska förluster.

 • Jag köpte en bostad i januari 2015, då jag också flyttade dit. Lägenheten är uthyrd via en plattform sedan sommaren 2017. Jag sålde bostaden i december 2018. Är överlåtelsevinsten en skattefri överlåtelse av egen bostad?

  Ja. När du har bott i bostaden oavbrutet i två år kan du sälja den skattefritt.

 • Vår sommarstuga behöver renoveras, men firmorna verkar väldigt dyra. Vi känner en pensionerad snickare som gör reparationer mot en liten ersättning. En del av arbetet skulle vi kunna betala med gentjänster som bärplockning och datorhjälp. Kan man göra så?

  Den som avlönar någon för arbetsprestationer i hemmet eller sommarstugan ska fullgöra arbetsgivarens skyldigheter, bl.a. innehålla skatt och betala pensionsavgifter.

  Då ska hushållet på vissa villkor teckna en ArPL-försäkring (lagen om pension för arbetstagare) för de anställda arbetstagarna. Den kan tecknas hos vilket som helst arbetspensionsförsäkringsbolag. Också pensionärer under 68 år ska försäkras, om villkoren enligt denna länk uppfylls.

  Arbetsgivaren ansvarar för att hela ArPL-avgiften betalas till pensionsanstalten, även arbetstagarens del. Pensionsavgifterna är fullt avdragbara i beskattningen.

  Arbetsgivaravgifter och arbetspensions- och skatteärenden kan du sköta på samma ställe genom tjänsten Palkka.fi. Införandet av inkomstregistret 2019 påverkar en arbetsgivares uppgifter, även hushållen som är arbetsgivare.

  En företagare som arbetar åt ett hushåll sköter sin pensionsförsäkring själv. Hushållet bör ändå be att få företagarens FO-nummer så att rätten till hushållsavdrag kan utnyttjas.

  Renovering och hjälp genom frivilligt talkoarbete hemma eller på sommarstället betraktas inte som anställning eller pensionsgrundande arbete. Eftersom allt möjligt kan hända vid talkoarbete är det bra om du har en talkoförsäkring. Fråga ditt försäkringsbolag om råd.

 • Jag städar ibland åt äldre personer i grannskapet. På sistone har jag haft flera städjobb i veckan för nästan 100 euro per gång. Kunderna har betalat mig kontant men nu funderar jag på att använda en digital förmedlingstjänst. Hur kommer inkomsterna att påverka min pension och socialskyddet i övrigt?

  När det gäller arbetspension är den förvärvsarbetande antingen arbetstagare eller företagare. I båda fallen behövs det under vissa förutsättningar en arbetspensionsförsäkring för intjäning av pension.

  Utifrån vad du uppgett kan företagares pensionsförsäkring FöPL vara det naturligaste alternativet. Då måste du själv teckna en FöPL-försäkring. Information om när du behöver en FöPL-försäkring finns på Arbetspension.fi. Företagares pensionsavgifter, pension och sjukdagpenning är beroende av vilken arbetsinkomst du och pensionsanstalten har fastställt. Om du fakturerar kunderna genom ett tjänsteföretag måste du ändå teckna FöPL-försäkring.

  Om du aldrig haft en FöPL-försäkring får du en avgiftsrabatt på 22 procent i fyra år och avgifterna är fullt avdragbara i beskattningen.

  Alternativt kan du utföra det beskrivna förvärvsarbetet som arbetstagare. Då måste det klargöras om beställaren är en arbets- eller uppdragsgivare. En arbetsgivare ska betala lön, pensionsavgifter och andra socialskyddsavgifter, t.ex. innehålla arbetstagarens del av pensionsavgiften och betala sin egen del till pensionsanstalten.

  Båda parterna – beställaren och utföraren – bör i förväg säkerställa vilket förhållande mellan dem det är fråga om. Därför är det bra om även ett kortvarigt arbets- eller uppdragsavtal ingås skriftligt.

  Information om vad som kännetecknar ett anställningsförhållande respektive företagsverksamhet finns på Arbetspension.fi. Arbetspensionsbolagen ger också råd. Du bör sköta saken i god tid. Då har du ordnat skyddet och undviker onödiga förseningsavgifter.