Uthyrning av parkeringsplatser

Om du äger eller innehar en parkeringsplats som du vill hyra ut då den är ledig under arbetsdagen eller semestern, kan du använda plattformar eller mobilappar som skapats för sådan uthyrning.

Sök i förväg svar på t.ex. följande:

  • Vilka är mina förpliktelser och rättigheter som uthyrare enligt användningsvillkoren?
  • Vilket ansvar tar den som erbjuder plattformen eller applikationen?
  • Hur sker betalningarna?
  • Täcker min försäkring skador i samband med uthyrningen eller behöver jag en särskild försäkring?
  • Hur hanteras eventuella problem?

 

Beskattning

Även om du bara har tillfälliga hyresinkomster ska du betala skatt på hyresinkomsten. Det här får du dra av från inkomsten:

  • direkta kostnader för uthyrningen
  • allmänna kostnader för egendomen till den del de gäller uthyrningstiden.

Priset för parkeringsplatsaktierna kan inte skrivas av och inte heller dras av på annat sätt i beskattningen av hyresinkomsterna. 

Mer information hittar du på Skatteförvaltningens webbplats.