Uthyrning av föremål

Har du verktyg, apparater eller andra saker som du vill hyra ut?

Om du hyr ut saker genom någon plattform eller applikation, ta reda på det här i förväg:

  • Vilka är mina förpliktelser och rättigheter som uthyrare enligt användningsvillkoren?

  • Vilket ansvar tar den som erbjuder plattformen eller applikationen?

  • Hur sker betalningarna?

  • Täcker min försäkring skador i samband med uthyrningen eller behöver jag en särskild försäkring?

  • Hur hanteras eventuella problem?
     

Beskattning

Dina inkomster från uthyrningen är kapitalinkomst. Även om du bara har tillfälliga hyresinkomster ska du betala skatt på hyresinkomsten. Det här får du dra av från inkomsten:

  • direkta kostnader för uthyrningen
  • allmänna kostnader för egendomen till den del de gäller uthyrningstiden.

Tänk dock på att du inte nödvändigtvis kan dra av det uthyrda föremålets anskaffningspris som avskrivningar. Föremålet kan vara mer kopplat till privat bruk än till inkomsternas förvärvande.

Läs mer på Skatteförvaltningens webbplats.

Om beskattning