Uthyrning av färdmedel

Om du vill hyra ut din bil eller något annat färdmedel (båt e.d.) genom en digital plattform eller mobilapp, läs noga igenom tjänstens avtalsvillkor i förväg. Tänk på att delningstjänster kan följa olika koncept.

Ta reda på det här i förväg:

  • Vilka är dina förpliktelser och rättigheter som ägare och uthyrare av färdmedlet enligt användningsvillkoren?
  • Vilket ansvar tar den som erbjuder applikationen?
  • Täcker din försäkring skador i samband med uthyrningen av färdmedlet eller behöver du en särskild försäkring?
  • Hur hanteras eventuella problem?
     

Beskattning

Även om du bara har tillfälliga hyresinkomster ska du betala skatt på hyresinkomsten. Det här får du dra av från inkomsten:

  • direkta kostnader för uthyrningen
  • allmänna kostnader för egendomen till den del de gäller uthyrningstiden.

Tänk på att du inte nödvändigtvis kan dra av färdmedlets anskaffningspris som avskrivningar. Färdmedlet kan vara mer kopplat till privat bruk än till inkomsternas förvärvande. 

Mer information hittar du på Skatteförvaltningens webbplats.