Samåkning

  • För samåkningen behöver du inga särskilda tillstånd utöver körkortet. Körningar klassificerade som samåkning syftar inte till ekonomisk vinning utan innebär endast att samåkarna delar på de direkta kostnaderna för bl.a. drivmedel.
  • Den som behöver åka med någon och den som erbjuder samåkning kan mötas genom olika webbtjänster och mobilappar för detta ändamål. Också i sociala medier är det många som erbjuder eller frågar om skjuts bland kompisar eller inom olika samåkningsgrupper.