Problem

Tjänsteleverantörens rättigheter i delningsekonomin påverkas av huruvida avtalet ingåtts mellan ett företag och en konsument eller mellan två privatpersoner. En viktig skillnad är att konsumentskyddsbestämmelserna inte tillämpas på köp mellan privatpersoner.

När tjänsteleverantören är en privatperson

  • Vid köp eller annat avtal mellan två privatpersoner fastställs parternas skyldigheter enligt deras ömsesidiga avtal.
  • Om problemet inte blir löst: Konsumenter kan vända sig till plattformens tvistlösningstjänst, om en sådan finns. Konsumentmyndigheterna kan inte bistå vid problem mellan två privatpersoner.

Men möjligt, om tjänsteleverantören är ett företag eller en privatperson som säljer produkter yrkesmässigt

  • En näringsidkare som är tjänsteleverantör har oftast ett ansvar för att problem reds ut.
  • Om problemet gäller ett köp eller annat avtal mellan en näringsidkare och en konsument kan konsumenten som köpare åberopa konsumentskyddet. Vid bedömning av dröjsmål eller fel i tjänsten tillämpas allmänna avtals- och konsumenträttsliga principer eftersom särskilda bestämmelser om detta inte finns i lagstiftningen.
  • Om problemet inte blir löst kan konsumenten eller företaget vända sig till konsumentrådgivningen och be om råd för att reda ut saken.