Persontransporter

Om du erbjuder persontransporter för ekonomisk vinning (förvärvssyfte), är det alltid fråga om tillståndspliktig verksamhet.

 • Trafiktillstånd kan beviljas, om verksamheten utövas av ett företag eller av en privatperson som är enskild näringsidkare. Föraren ska också ha yrkeskompetens för persontransporter. Fordonet ska vara registrerat i Finland för den tillståndspliktiga användningen.
 • Ett yrkeskörtillstånd för taxiförare ger exempelvis rätt att framföra taxi men är aldrig ett tillstånd för utövande av näringsverksamhet som taxiföretagare. Du kan alltså inte verka som enskild näringsidkare för t.ex. en taxiförmedlingstjänst med ett yrkeskörtillstånd för taxiförare utan att också grunda ett företag (firma som minimum) och ansöka om taxitrafiktillstånd.
 • Läs mer om trafiktillstånd på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) webbplats (på finska).
   

Beskattning

 • Inkomsten från persontransporter är skattepliktig. Företag kan drivas i olika former och verksamheten beskattas enligt företagsformen. 
 • Läs mer om beskattningen av taxiföretagare på Skatteförvaltningens webbplats.
   

Försäkringar

 • En trafikförsäkring är obligatorisk för alla fordon och täcker skador som fordonets förare, passagerare och andra fordon orsakas.
 • Din egen bil kan du försäkra med en frivillig bilförsäkring.
 • Om fordonets användningssyfte förändras eller fordonet används i förvärvsverksamhet är det bra att kontrollera försäkringsskyddets tillräcklighet hos försäkringsbolaget.
 • Mer information om försäkringar hittar du på Försäkrings- och finansrådgivningens webbplats (på finska).
 • Läs mer om företagares pensionsskydd i Pensionsskyddscentralens tjänst Arbetspension.fi och om företagares frivilliga försäkringar på Olycksfallsförsäkringscentralens webbplats.