Om webbplatsen

Arbets- och näringsministeriets webbplats om delningsekonomin (jakamistalousinfo) togs i bruk i december 2018.

Tjänstens innehåll

Webbtjänstens adress är delningsekonomiinfo.fi. Arbets- och näringsministeriet ansvarar för webbplatsen och administrerar den tillsammans med andra ministerier och ämbetsverk. Webbtjänsten tillhandahålls på finska, svenska och engelska.

Funktioner

Sök

En sökfunktion finns i sidhuvudet. Standardinställningen är sökning i allt innehåll på webbplatsen. Snabbsökningen omfattar alla givna sökord och söker på webbplatsens språk. 'OCH' infogas automatiskt mellan sökorden som boolesk term. Det är också möjligt att kapa av sökord. Sökträffarna visas enligt dokumentens publiceringstid.

Respons

Du kan skicka respons om webbplatsen via ett formulär. Responsen behandlas under tjänstetid och besvaras inom två veckor. Svar är bara möjligt om du fyller i kontaktuppgifter (e-postadress eller namn och adress). Responsen besvaras främst per e-post.

Webbläsare och terminaler

Webbplatsen är responsiv och innehållet skalas enligt typen av terminal. Webbplatsens utseende är optimerat för de nyaste webbläsarversionerna. Den kan också användas med äldre webbläsarversioner men då är alla egenskaper inte nödvändigtvis fullt tillgängliga.

Filladdningar och läsprogram

För läsning av pdf-filer behöver du programmet Adobe Acrobat Reader, som kan laddas ner gratis.

Användningsvillkor

Läs användningsvillkoren noga. Du godkänner dem som sådana genom att använda webbplatsen.

Upphovsrätt

Rättigheterna till webbplatsens text- och bildmaterial innehas av arbets- och näringsministeriet eller andra informationsproducenter som anges i anslutning till materialet.

Användning av och länkning till webbplatsens textmaterial tillåts i sammanhang som är förenliga med god sed förutsatt att källan anges. Användning av materialet som sådant i kommersiellt syfte ska alltid avtalas med det berörda ministeriet eller ämbetsverket.

Bilder och bildrättigheter

Nyttjanderätten till bilderna i webbtjänsten innehas exklusivt av arbets- och näringsministeriet.

Rättsligt förbehåll

Arbets- och näringsministeriet (ANM) ansvarar för webbplatsen tillsammans med de andra ministerier och ämbetsverk som producerar informationen.

Vi strävar på alla sätt efter att webbplatsens innehåll ska vara korrekt och uppdaterat. ANM ansvarar inte för kostnader eller skador som användare orsakas genom eventuella fel i webbplatsens innehåll. Ministeriet ansvarar inte heller för olägenheter till följd av tekniska störningar på webbplatsen eller länkat material som publicerats av externa parter.

När du går till en länkad sida tillämpas den ifrågavarande webbplatsens användningsvillkor. ANM ansvarar inte för uppdateringar, publiceringar eller informationens riktighet på dessa tredjepartswebbplatser.

Arbets- och näringsministeriet har rätt men inte skyldighet att bevaka och granska sådana delar av webbplatsen där användare överför eller förmedlar meddelanden samt innehållet i denna kommunikation. ANM ansvarar inte för innehållet i kommunikationen oberoende av om upphovsrätts-, ärekränknings-, integritetsskydds- eller andra lagar tillämpas på den. Ministeriet kan efter eget gottfinnande ta bort material avsänt av webbplatsens användare som det anser vara osakligt.

Arbets- och näringsministeriet betalar inte någon ersättning för användning av webbplatsen eller för information som tillhandahålls genom den.

Ministeriet kan inte garantera förtroligheten av meddelanden som sänds i ett öppet datanät. Användarna ska undvika att sända förtroliga meddelanden per e-post.

Materialet på webbplatsen kan inte anses utgöra erbjudanden, uppmaningar eller förbindelser som på något sätt binder ministeriet.

ANM förbehåller sig rätten att uppdatera, se över och ändra användningsvillkoren samt webbplatsens innehåll och utseende. Det är bra om användarna tidvis kontrollerar de gällande användningsvillkoren på denna sida. Ministeriet har rätt att när som helst och utan angiven orsak göra avbrott i tillhandahållandet av webbplatsen t.ex. för underhåll, reparation eller uppdatering.

Användaren förbinder sig att fullt ut ersätta skador som denne eventuellt orsakar genom att handla i strid med användningsvillkoren.

Ifall någon del av dessa användningsvillkor anses strida mot tvingande rättsregler eller annars är overkställbar påverkar detta inte giltigheten för övriga delar av villkoren.

Finsk lag exkl. lagvalsbestämmelserna tillämpas på användningsvillkoren och tolkningen av dem.

Behandling av personuppgifter

Arbets- och näringsministeriet har i fråga om webbplatsens besökare förbundit sig till integritetsskydd och skydd av personuppgifter enligt europeiska dataskyddsförordningen.

Läs mer om dataskydd

Kakor (cookies)

En kaka (eller cookie) är en textfil som webbläsaren sparar på din dator, surfplatta eller telefon. Denna webbplats använder både kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kakor för besöksstatistik och kvalitetskontroll.

Kakor på webbplatsen

Mer information

Mer information om webbplatsen får du från ANM:s avdelning för sysselsättning och fungerande marknader ttm(at)tem.fi