Om delningsekonomin

På sidorna hittar du länkar till inhemska och utländska utredningar och andra rapporter om delningsekonomin.