Mobilitet och transporter

Behövs det något tillstånd för att transportera personer eller gods?

Vad bör jag tänka på vid uthyrning av egen bil?

Läs tipsen till den som erbjuder tjänster: