Köp av arbetsprestationer

Arbetsprestationer kan även erbjudas genom olika plattformar eller mobilappar.

  • Ta reda på vilken verksamhetsmodell plattformen följer. Tänk på att vissa webbplatser snarast är elektroniska anslagstavlor som överlåter förhandlingarna om arbetsvillkoren till utföraren och beställaren av arbetet. Andra styr automatiskt till ett anställningsförhållande mellan en arbetstagare och en arbetsgivare och sköter kanske även betalningarna.

Vid beställning av t.ex. renoverings-, barnomsorgs- eller städtjänster beror dina skyldigheter på om du köper arbetsprestationen

  • från ett företag/en företagare som införts i förskottsinnehållningsregistret
  • från ett företag/en företagare som inte införts i förskottsinnehållningsregistret
  • genom anställning av en privatperson som utför arbetet.

När ni avtalar om arbetet ska frågan om det är ett anställnings- eller uppdragsförhållande redas ut.

  • I ett anställningsförhållande utförs arbetet av en anställd arbetstagare (löntagare) till vilken hushållet betalar lön.
  • I ett uppdragsförhållande köps arbetet från ett företag eller en företagare som får arbetsersättning enligt faktura.
     

Köp av tjänster

När du köper tjänster är det viktigaste att ta reda på om företaget eller företagaren införts i förskottsinnehållningsregistret. Om företaget finns i förskottsinnehållningsregistret behöver du bara se till att betala fakturan.

Läs mer om att köpa tjänster från företag på Skatteförvaltningens webbplats.
 

Anställningsförhållande

När du anställer en person ska du fullgöra arbetsgivarens skyldigheter och försäkra arbetstagaren. Om arbetstagaren uppvisar ett skattekort för lön utförs arbetet av en löntagare. Löneutbetalningarna och tillhörande anmälningar kan du t.ex. sköta genom Palkka.fi.

Läs mer om anställning av arbetstagare på Skatteförvaltningens webbplats.

Du kan sätta dig in i arbetsgivarens skyldigheter på palkka.fi i avsnittet Hushållen som arbetsgivare.
 

Beskattning

Mer information finns i Skatteförvaltningens anvisning Hushållen som arbetsgivare.