Kontaktuppgifter

Arbets- och näringsministeriet, PB 32
00023 Statsrådet
Telefonväxel 0295 16001
ttm(at)tem.fi