Godstransporter

Om du tillfälligt transporterar gods åt någon utan ekonomisk vinning är det inte fråga om yrkesmässig godstransport.

Om du transporterar gods för ekonomisk vinning (förvärvssyfte) är det fråga om yrkesmässig godstransport. Då ska du utreda behovet av godstrafiktillstånd.

  • Yrkesmässig godstransport mot betalning kräver inte något särskilt tillstånd eller anmälan, om transporterna utförs med ett fordon eller en kombination vars totalmassa är högst 2 000 kg.
  • Vid yrkesmässig godstransport mot betalning med ett fordon eller en kombination vars totalmassa är över 2 000 men högst 3 500 kg ska du göra en anmälan. Anmälan är företagsspecifik och görs inte per fordon.
  • Yrkesmässig godstransport med ett fordon eller en kombination vars totalmassa är över 3 500 kg kräver godstrafiktillstånd.

Vid yrkesmässig godstransport ska du se till att ha registrerat transportfordonet i Finlands fordonsregister och anmält tillståndspliktig användning i godstrafik som fordonets användningssyfte. Självfallet säkerställer du också att föraren har yrkeskompetens för godstrafik.

Mer information om idkande av godstrafik hittar du på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) webbplats (på finska). 
 

Beskattning

Inkomsten från godstransporter är skattepliktig och ska deklareras. När du utför transporter som privatperson är inkomsten skattepliktig förvärvsinkomst.

Företagsverksamhet inom godstransporter kan bedrivas i olika form och beskattas enligt företagsformen.
 

Försäkringar och godstransporter

Hos ditt försäkringsbolag kan du kontrollera om din försäkring täcker skador på transporterat gods.