Information och råd till privatpersoner

  • Jakamistalousinfo.fi ger dig tips och information om vad man bör tänka på i fråga om skatter och andra skyldigheter då privatpersoner t.ex. lånar ut saker till varandra, hyr ut sin bostad eller bil och erbjuder eller låter utföra olika arbeten.
  • Webbplatsen ger inte råd om t.ex. loppmarknadsförsäljning, företagsdriven biluthyrning eller tillhandahållande av plattformstjänster.
  • Webbplatsen vidareutvecklas, du kan ge respons om dess innehåll på responssidan.

Vad är delningsekonomin?

  • Man talar om delningsekonomi när privatpersoner delar varor och tjänster gratis eller mot en liten ersättning. I praktiken sker detta oftast genom digitala plattformar eller mobilappar.
  • Ordet delningsekonomi kommer från engelskans "sharing economy" med referens till en gemensam eller social ekonomi – konsumtion, användning och produktion.
  • Korttidsuthyrning av den egna bostaden eller bilen är exempel på delningsekonomi. Även olika småjobb, såsom trädgårdsarbete, städning och barnomsorg kan vara delningsekonomiska tjänster.

Läs tipsen och ta reda på dina lagstadgade skyldigheter!

Vanliga frågor

Ja. Hyresinkomsten, även från tillfällig hyresverksamhet, är skattepliktig. Se informationen om kortvarig inkvartering.


Nej. När hela bostaden hyrs ut, även kortvarigt, bryts din boendetid. Eftersom du inte bott i din ägarbostad oavbrutet i två år är överlåtelsevinsten från försäljningen skattepliktig kapitalinkomst.


Det är bra om du snarast möjligt tar kontakt med tjänsteleverantören och specificerar klagomålet och kraven på gottgörelse.

Kontrollera om plattformen enligt dess instruktioner till användarna erbjuder hjälp för utredning av ärendet eller medling.


Den tjänsteleverantör (näringsidkare eller privatperson) som är säljare har ansvaret för att reda ut problemet.

I plattformens avtal och regler anger man ofta hur och i vilka situationer plattformen bistår vid utredning eller medling.

Vanligtvis ansvarar plattformarna bara för de egna tjänsterna, t.ex. att faktureringen fungerar, om den sköts av plattformen.