Arbetsprestationer

Om du vill göra tillfälliga jobb bör du åtminstone gå igenom följande innan arbetet påbörjas:

 • Ta reda på vilken verksamhetsmodell den digitala plattformen eller mobilappen följer. Tänk på att vissa webbplatser snarast är elektroniska anslagstavlor som överlåter förhandlingarna om arbetsvillkoren till utföraren och beställaren av arbetet. Andra styr automatiskt till ett anställningsförhållande mellan en arbetstagare och en arbetsgivare och sköter kanske även betalningarna.
 • Ta reda på vilka avtalsvillkor du binder dig till och vad som är ditt ansvar. Dina lagstadgade skyldigheter är olika beroende på om du är arbetstagare eller företagare.
 • Om ett anställningsförhållande som avses i arbetsavtalslagen uppstår mellan dig och den som erbjuder arbetet, ska denna beställare fullgöra arbetsgivarens skyldigheter. Om anställningsförhållandet uppstår mellan dig och den som äger förmedlingsplattformen eller mobilappen, fullgörs arbetsgivarens skyldigheter av denna ägare. Du kan sätta dig in i arbetsgivarens skyldigheter på t.ex. Suomi.fi-nättjänsten.
 • Om det inte finns något anställningsförhållande mellan dig och beställaren, är du i praktiken en företagare. Då är det fråga om ett uppdragsförhållande och du får arbetsersättning. Då ska du också själv ta ansvar för ditt socialskydd (företagares pensionsförsäkring, frivillig försäkring för olycksfall och yrkessjukdom, skydd vid arbetslöshet). Läs mer om företagares pensionsskydd och frivilliga försäkringar.
   

Beskattning

 • Beskattningen är annorlunda beroende på om du får lön eller arbetsersättning; klargör om det är ett anställnings- eller uppdragsförhållande. Läs mer om ämnet på Skatteförvaltningens webbplats.
 • Är det fråga om anställningsförhållande och lön behöver du ett skattekort för förskottsinnehållning. Lönen är alltid skattepliktig förvärvsinkomst.
 • Är det fråga om ett uppdragsförhållande utgör den utbetalda ersättningen arbetsersättning, inte lön. Arbetsersättning är skattepliktig inkomst, men ingen förskottsinnehållning görs, om ersättningstagaren är införd i förskottsuppbördsregistret.
  • Om försäljningen av tjänster överskrider omsättningsgränsen för småskalig verksamhet ska uppdragstagaren registrera sig som mervärdesskatteskyldig.
 • Information om skattefrågor vid användning av faktureringsföretag hittar du på Skatteförvaltningens webbplats.
   

Försäkringar

Det är bra ifall du hos ditt försäkringsbolag utreder om försäkringsskyddet är tillräckligt eller om du t.ex. behöver en ansvars- eller olycksfallsförsäkring. Kontrollera också försäkringsvillkorens begränsningar.