Saavutettavuusseloste: jakamistalousinfo.fi

Kerromme saavutettavuusselosteessa, miten työ- ja elinkeinoministeriön jakamistalousinfo.fi-verkkosivuilla noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista. Otamme saavutettavuuden huomioon palvelua kehitettäessä.

Miten saavutettavia sivut ovat?

Jakamistalousinfo.fi-verkkosivusto täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkosivuilla on kuitenkin vielä saavutettavuuspuutteita, joista keskeiset on kuvattu tarkemmin myöhemmin selosteessa.

Sivuston saavutettavuutta on havainnoitu mm. apuohjelmien avulla ja havaittuja ongelmia on korjattu. Julkaisujärjestelmässä tehtiin kesäkuussa 2020 versiopäivitys, jonka yhteydessä havaittuja saavutettavuusongelmia korjataan syksyn 2020 aikana. Saavutettavuus huomioidaan kaikkien uusien ominaisuuksien kehitystyössä. Lisäksi havainnoimme säännöllisesti itse palvelun saavutettavuutta muun muassa apuohjelmien avulla ja korjaamme havaittuja sisällöllisiä ja teknisiä saavutettavuuspuutteita.

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Verkkopalvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettava.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia

Otsikkotasojen järjestys

Sivujen otsikkotasojen järjestys on osin virheellinen. Tämä voi hankaloittaa sivun selaamista ruudunlukijalla. (WCAG 1.3.1).

Kuvien tekstivastineet

Sisältösivuilla on jonkin verran kuvia, joille ei ole määritetty tekstivastineita. (WCAG 1.1.1)

Linkkien nimeäminen

Sivuston joillain sivuilla on voitu käyttää samaa linkkitekstiä linkeissä, jotka ohjaavat käyttäjän eri kohteisiin. Joidenkin linkkien nimet ovat liian yleisiä eivätkä toimi irrallaan asiayhteydestä. Sivustolla on kuvalinkkejä, joilta puuttuu linkin tarkoituksen osoittava tekstivastine. (WCAG 2.4.4)

Ulkoasun muotoilu

Sisällön muotoilemiseen on yksittäistapauksissa käytetty HTML-koodia. Leipätekstin muotoilussa saattaa olla vääriä tunnisteita html-koodissa. Tunnisteena on voitu käyttää virheellisesti bold-, font-, u- ja strike-tunnisteita. Nämä saattavat näkyä apuvälinekäyttäjille virheinä. (WCAG 1.3.1)

Sisällön kontrastiongelmat

Tekstin ja taustavärin kontrasti ei ole kaikissa tapauksissa riittävän suuri. Ongelmia esiintyy esim. valikoissa, linkeissä ja tekstisisällöissä. (WCAG 1.4.3)

Pyrimme korjaamaan puutteet saavutettavuudessa mahdollisimman pian osana jakamistalousinfo.fi-sivustoa tai sitä mukaa, kun puutteita korjataan yhteistä julkaisualustaa kehittämällä. Opastamme myös henkilöstöä huomioimaan saavutettavuusvaatimukset omassa työssään.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät sivustolta ongelmia joita ei ole kuvattu tässä selosteessa, ilmoita niistä meille. Otamme mielellämme vastaan myös muita huomioita ja parannusehdotuksia sivuston saavutettavuuteen liittyen. Voit lähettää palautteesi sähköpostilla kirjaamo(at)tem.fi. Kerro palautteessasi, millä sivulla/sivuilla havaitsit ongelman ja kuvaa se mahdollisimman tarkasti.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen meiltä saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Saavutettavuusvaatimukset-verkkopalvelu www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000


Seloste on laadittu 21.9.2020.