Ongelmatilanteet

Kuluttajan oikeuksiin jakamistaloudessa vaikuttaa keskeisesti se, onko kyseessä kahden yksityishenkilön välinen sopimus vai toimiiko palveluntarjoajana yritys. Keskeinen ero on se, että kahden yksityishenkilön väliseen kaupankäyntiin ei sovelleta kuluttajansuojasäädöksiä.

Kun ostat palvelun yksityishenkilöltä ja olet tyytymätön palveluun:

  • Sinun kannattaa olla palveluntarjoajaan yhteydessä mahdollisimman pian ja yksilöidä, mitä valitus koskee sekä hyvityksiin liittyvät vaatimukset.
  • Jos kyseessä on kahden yksityishenkilön välinen kauppa tai muu sopimus, sopimusosapuolet vastaavat velvollisuuksistaan keskinäisen sopimuksen mukaisesti. Kuluttajansuojasäädöksiä ei voida soveltaa.
  • Jos ongelma ei selviä: Kuluttaja voi kiistatilanteessa olla yhteydessä jakamisalustan mahdolliseen riidansovittelupalveluun. Kuluttajaviranomaiset eivät voi auttaa kahden yksityishenkilön välisessä ongelmatilanteessa.

Sen sijaan, kun ostat palvelun yritykseltä tai yksityishenkilöltä, joka myy ammattimaisesti tuotteita ja olet tyytymätön palveluun:

  • Palveluntarjoajaan kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman pian ja yksilöidä, mitä valitus koskee sekä hyvityksiin liittyvät vaatimukset. Palveluntarjoajana toimiva elinkeinonharjoittaja on yleensä vastuussa ongelman selvittämisestä. Katso lisää vastuun jakautumisesta Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta.
  • Jos kyseessä on elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välinen kauppa tai muu sopimus, ostajana kuluttaja voi vedota kuluttajansuojaan. Laissa ei ole erikseen säädetty palveluiden viivästyksestä tai virheestä, joten palvelun virheellisyyden arviointiin sovelletaan yleisiä sopimusoikeuden ja kuluttajaoikeuden periaatteita.
  • Maksutavan valinnalla voi olla merkitystä ongelmatilanteissa. Lue lisää aiheesta Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta.
  • Jos ongelma ei selviä: Kiistatilanteessa kuluttaja tai yritys voi ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan ja pyytää neuvoja asian selvittämiseksi.