Ongelmatilanteet

Palveluntarjoajan vastuuseen jakamistaloudessa vaikuttaa se, onko kyseessä yrityksen ja kuluttajan vai kahden yksityishenkilön välinen sopimus. Keskeinen ero on se, että kahden yksityishenkilön väliseen kaupankäyntiin ei sovelleta kuluttajansuojasäädöksiä.

Palveluntarjoajana yksityishenkilö

  • Jos kyseessä on kahden yksityishenkilön välinen kauppa tai muu sopimus, sopimusosapuolet vastaavat velvollisuuksistaan keskinäisen sopimuksen mukaisesti.
  • Jos ongelma ei selviä: Kuluttaja voi kiistatilanteessa olla yhteydessä jakamisalustan mahdolliseen riidansovittelupalveluun. Kuluttajaviranomaiset eivät voi auttaa kahden yksityishenkilön välisessä ongelmatilanteessa.

Sen sijaan, jos palveluntarjoajana yritys tai yksityishenkilö, joka myy ammattimaisesti tuotteita

  • Palveluntarjoajana toimiva elinkeinonharjoittaja on yleensä vastuussa ongelman selvittämisestä.
  • Jos kyseessä on elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välinen kauppa tai muu sopimus, ostajana kuluttaja voi vedota kuluttajansuojaan. Laissa ei ole erikseen säädetty palveluiden viivästyksestä tai virheestä, joten palvelun virheellisyyden arviointiin sovelletaan yleisiä sopimusoikeuden ja kuluttajaoikeuden periaatteita.
  • Jos ongelma ei selviä: kiistatilanteessa kuluttaja tai yritys voi ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan ja pyytää neuvoja asian selvittämiseksi.