Lyhytaikainen majoitus

Jos haluat vuokrata asuntoasi lyhytaikaiseen majoituskäyttöön, ota huomioon ainakin seuraavat asiat:

 • Kyse on todennäköisesti majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain tarkoittamasta ammattimaisesta majoitustoiminnasta, jos vuokraat asuntoasi taloudellista hyötyä tavoitellen. Merkitystä ei ole sillä, tuottaako toiminta tosiasiallisesti voittoa vaan sillä, tavoitellaanko toiminnalla taloudellista hyötyä.
 • Jos kuitenkin vuokraat asuntoasi ainoastaan satunnaisesti, kyse ei ole ammattimaisesta majoitustoiminnasta. Majoitustoiminta on satunnaista, jos se on kertaluonteista tai vain hyvin harvoin toistuvaa.
 • Jos vuokraat huoneiston pidempiaikaista asumista varten, sovelletaan vuokrasuhteeseen asuinhuoneiston vuokrauksesta annettua lakia.
   

Ei-ammattimainen toiminta

Vaikka kyse ei ole ammattimaisesta toiminnasta, kannattaa kuitenkin:

 • Tarkistaa vieraiden henkilöllisyys.
 • Hankkia hygieniapassi, jos käsittelee ruokaa.
 • Huolehtia huoneiston tai rakennuksen palo- ja poistumisturvallisuudesta.
 • Selvittää, kattaako kotivakuutuksesi myös mahdolliset vieraiden aiheuttamat vahingot.
 • Noudattaa oman taloyhtiösi sääntöjä, esim. ilmoita toiminnasta isännöitsijälle.
 • Selvittää voitko edelleenvuokrata asuntoa, jos kyseessä on vuokraamasi asunto.
   

Verotus

 • Satunnaisestakin vuokraustoiminnasta saatu tulo on veronalaista pääomatuloa.
 • Voit vähentää vuokraamisesta aiheutuvat kulut. Vuokratulosta voi vähentää kuitenkin vain kulut, jotka kohdistuvat vuokra-aikaan: esimerkiksi vuokralaisen hankinnasta johtuneet kulut ja osan hoitovastikkeesta. Jos asunnosta on vuokrattu vain osa, kulut on suhteutettava vuokra-aikaan ja vuokrattavan alueen pinta-alaan.
 • Jos olet asunut omistamassasi asunnossa yhtäjaksoisesti kaksi vuotta, voit myydä sen verovapaasti. Koko asunnon vuokralle antaminen, vaikka lyhytaikaisestikin, katkaisee asunnon oman käytön, mikä saattaa vaikuttaa asunnon verovapaaseen myyntiin.
 • Muista huolehtia verojesi maksamisesta itse. Voit lukea lisää vuokratulojen ilmoittamisesta Verohallinnon sivuilta.
 • Jos myyt erilaisia oheispalveluita kuten aamiainen, siivous tai illallinen vuokraamisen yhteydessä, niin kyse voi olla arvonlisäverollisesta majoitustoiminnasta. Lue lisää Verohallinnon ohjeesta Majoitustoiminnan arvonlisäverotus.
   

Turvallisuus

Majoitusta tarjoavan velvollisuus on huolehtia huoneiston tai rakennuksen palo- ja poistumisturvallisuudesta. Muista ainakin seuraavat:

 • Hanki kotiisi riittävä määrä palovaroittimia ja pidä ne toimintakunnossa.
 • Ohjeista poistumistiet.
 • Huolehdi siitä, että asunnossa on esillä tarvittavat käyttöohjeet (erityisesti sauna, tulisija ja sähkölaitteet).
 • Pidä näkyvällä paikalla esillä asunnon hätänumero- ja sijaintitiedot (varsinkin, jos paikalla ei tarkkaa osoitetta). Hätäkeskuslaitoksen verkkosivuilta voi tulostaa sijaintietolomakkeen 
 • Pidä alkusammutusvälineet helposti saatavilla ja opettele käyttämään niitä.
 • Anna myös vieraalle tietoa siitä, miten huolehtia kodin turvallisuudesta. 

Lue lisää kodin paloturvallisuudesta Paloturvallisuus.info -sivulta.
 

Vakuutukset

Ammattimainen majoitustoiminta

Jos kyse on ammattimaisesta majoitustoiminnasta, ota huomioon seuraavat:

 • Matkustajasta on tehtävä virallinen matkustajailmoitus. Ulkomaalaisia koskevat matkustajatiedot on toimitettava majoitusliikkeen sijaintipaikkakunnan poliisille viivytyksettä. Kysy käytännön toimintatavoista paikkakuntasi poliisilaitokselta. Matkustajailmoitukset tulee säilyttää vuoden ajan. 
 • Lisäksi tulee tehdä terveydensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Kysy lisää paikkakuntasi terveydensuojeluviranomaiselta.
 • Elintarvikelain mukainen ilmoitus elintarvikehuoneistosta on tehtävä ja lain vaatimuksia noudatettava, jos majoitustoimintaan liittyy säännöllistä aterioiden (pl. aamiaiset) tarjoilua.
 • Majoitusliikkeen tulee laatia pelastuslain mukainen pelastussuunnitelma. Kysy tarvittaessa neuvoa Pelastuslaitokselta. 
 • Jos majoitustoimintaa aletaan harjoittaa käyttötarkoitukseltaan asuntona toimivassa huoneistossa, varmista kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, vaatiiko toiminta huoneiston käyttötarkoituksen muutosta.
 • Varmista ennen toiminnan aloittamista, vaatiiko se yhtiöjärjestyksen muutosta.
 • Jos kyse on verolainsäädännön mukaisesta arvonlisäverollisesta majoitustoiminnasta, toiminnan harjoittajan on rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi. Lue tarkemmin Verohallinnon ohjeesta.