Henkilökuljetukset

Jos tarjoat henkilöiden kuljetuspalvelua taloudellisen hyödyn saamiseksi (tulonhankkimistarkoituksessa), kyse on aina luvanvaraisesta toiminnasta.

 • Liikennelupa voidaan myöntää joko yritykselle tai yksityiselle henkilölle, joka harjoittaa toimintaa yksityisenä elinkeinoharjoittajana. Lisäksi ajoneuvon kuljettajalla on oltava ammattipätevyys henkilökuljetuksiin. Kuljetuksissa käytettävä ajoneuvo tulee olla rekisteröity Suomeen ja luvanvaraiseen käyttöön.
 • Esimerkiksi taksinkuljettajan ammattiajolupa oikeuttaa taksin kuljettamiseen, ei milloinkaan taksiliikenneyrittäjän elinkeinon harjoittamiseen. Pelkällä taksinkuljettajan ammattiajoluvalla ei siis voi toimia itsenäisenä elinkeinonharjoittajana esimerkiksi taksivälityspalvelulle, vaan tämä edellyttää aina yrityksen perustamista (minimissään toiminimeä) ja taksiliikenneluvan hakemista.
 • Katso lisätietoa liikenneluvista Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin sivuilta.
   

Verotus

 • Henkilökuljetuksesta saatu tulo on veronalaista tuloa. Yritystoimintaa voi harjoittaa eri yritysmuodoilla ja verotus määräytyy yritysmuodon mukaan.  
 • Katso lisää taksiyrittäjän verotuksesta Verohallinnon sivuilta.

 

Vakuutukset

 • Liikennevakuutus on pakollinen kaikille ajoneuvoille ja se kattaa kuljettajan, matkustajien ja muille autoille aiheutetut vahingot.
 • Lisäksi oman auton voi vakuuttaa vapaaehtoisella autovakuutuksella.
 • Jos ajoneuvon käyttötarkoitus muuttuu tai sitä käytetään ansiotoimintaan, kannattaa vakuutusten riittävyys tarkistaa vakuutusyhtiöltä. 
 • Lisätietoa vakuuttamisesta löydät Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn sivuilta.
 • Katso lisätietoa yrittäjän eläketurvasta Eläketurvakeskuksen tuottamasta Työeläke.fi -palvelusta ja yrittäjän vapaaehtoisista vakuutuksista Tapaturmavakuutuskeskuksen sivuilta.