Resurssien tehokas käyttö edistää kiertotaloutta

Julkaisuajankohta 12.12.2018 15.07
Heikki Sorasahi
Heikki Sorasahi

Jakamistalous on osa kiertotaloutta, kun se vähentää tai säästää luonnonvarojen kulutusta. Kiertotaloudessa tuotteet ja materiaalit ovat käytössä mahdollisimman pitkään ja tehokkaasti, jonka jälkeen ne kierrätetään uudelleenkäyttöön.

Jakamistalous lisää vajaakäytöllä olevien tavaroiden ja resurssien hyötykäyttöä sekä mahdollistaa tuotteiden elinkaaren jatkamisen.

- Kuluttajille jakamistalous on yksi merkittävimmistä tavoista kiertotalouden edistämiseen. Se on erityisesti keskeistä tuotteiden ja materiaalien käyttövaiheessa, Sitran kiertotalouden asiantuntija Heikki Sorasahi kertoo.

Sitra arvioi kiertotalouden yhteispotentiaaliksi viidellä sektorilla 1,5–2,5 miljardia euroa Kiertotalouden mahdollisuudet Suomessa -raportissa. Jakamistalous on yksi raportin käsittelemistä sektoreista.

Potentiaalia erityisesti liikkumisen muuttumisessa

Sitran ja European Climate Foundationin selvityksen mukaan materiaalien kiertotalous voi olla yhdessä keskeisimmistä rooleista Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin pääsemisessä. Esimerkiksi Suomen tavoitteena on vähentää kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt puoleen vuoteen 2030 mennessä.

- Liikkumisessa on jakamistalouden osalta vielä iso potentiaali ja petraamisen sauma. Kulkuneuvojen ja kyytien jakaminen fiksulla tavalla olisi toivottavaa ja todella tärkeää.

Autojen vertaisvuokraus edistää kiertotaloutta, mutta esimerkiksi taksiin vertautuvat kuljetuspalvelut ovat haastavampia kiertotalouden näkökulmasta.

- Jos kulkuneuvot eivät ole aina mahdollisimman täynnä eikä joukkoliikennettä ja kyytien yhdistelyä priorisoida, niin ei mennä kohti systeemistä muutosta, jossa asiat tehdään fiksusti luonnon ja maapallon kantokyvyn näkökulmasta.

Materiaalit ja suunnittelu avainroolissa

Kiertotalouden kannalta jakamistaloudessa on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että tuotteet on tehty mahdollisimman kierrätettävistä ja ympäristöystävällisistä materiaaleista sekä mahdollisimman hyvällä suunnittelulla.

- Kiertotaloutta edistävät periaatteet pitäisi saada sisään markkinamekanismeihin, jotta toimintaympäristö mahdollistaisi kiertotalouden.

Esimerkkinä Sorasahi mainitsee EU:n ekosuunnitteludirektiivin, jonka vaatimuksia suunnitellaan laajennettavaksi tuotteiden korjattavuuden, kestävyyden ja kierrätettävyyden parantamiseksi.

- On myös tärkeää, että kuluttajat huomaavat tekevänsä pidemmällä tähtäimellä fiksumpia valintoja. Parhaimmassa tapauksessa kuluttajat voivat itse jopa säästää ja olla samalla ratkaisemassa isoja kestävyyshaasteita.