Jakamalla auttamassa ympäristöä

Julkaisuajankohta 15.11.2018 14.45
Taina Nikula
Taina Nikula

Jakamistalous ja sen mahdollisuudet näkyvät ihmisten arjessa esimerkiksi tavaroiden jakamisena ja liikkumisen muuttumisena. Useat jakamistalouden ratkaisut ovat myös kestäviä valintoja, jotka auttavat ilmastonmuutokset torjumisessa.

Monet jakamistaloudessa mukana olevat hakevat omalle omaisuudelleen lisää käyttöastetta ja tuloja. Toiset taas haluavat säästää rahaa käyttämällä jakamistalouden palveluja. Ympäristönäkökulma on yksi tekijä, joka vaikuttaa valintoihin osalla meistä.

- Ihmiset eivät halua hankkia esimerkiksi autoa, koska se seisoo keskimäärin 95 prosenttia ajasta käyttämättömänä, neuvotteleva virkamies Taina Nikula ympäristöministeriön Materiaalitalouden yksiköstä kertoo.

Nikulan tehtäväalueisiin kuuluvat kestävä kulutus ja tuotanto. Hän kertoo, että selvityksissä on havaittu ekologisuuden tulleen tärkeämmäksi asiaksi kansalaisille. Nikulan mukaan kansalaiset ovat huolissaan ympäristöasioista. Joidenkin kohdalla voidaan puhua jo ilmastoahdistuksesta.

- Ihmisillä on pelko siitä, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Tämä saa ihmiset motivoituneimmiksi tekemään tiettyjä valintoja, kuten jakamaan omistamisen sijaan.Meidän valintojemme vaikutukset tulevat entistä näkyvimmiksi.

Tavarat kiertoon

Halu omistaa tavaroita on muuttunut vuosien aikana. Nikulan mukaan ihmiset ovat halunneet hankkia tavaroita, koska heillä on ollut varaa.

- Tiettyjen tavaroiden, kuten auton, omistaminen liittyy oman minän rakentamiseen. Nyt on kuitenkin huomattu, ettei kaikkea tarvitse omistaa.

Ihmisillä on paljon elämänalueita, joissa tavarat eivät ole päivittäisessä käytössä.

- Kaikki vähemmällä käytöllä olevat tavarat olisi järkevää lainata eteenpäin. Jos et käytä paljoa esimerkiksi porakonetta, puutarhakoneita, venettä tai lasketteluvarusteita, miksi et jakaisi niitä muille sen sijaan että jokainen hankkii omat?

Kestäviä valintoja valikoidusti

Kuinka paljon jakamistaloudella on sitten vaikutusta omaan kulutuskäyttäytymisen muuttumiseen? Tätä ei ole vielä tutkittu kattavasti.

- Muutamissa selvityksissä on havaittu, että yhteiskäyttöautoja käyttävät kuluttajat vähentävät auton käyttöä jopa 30 prosenttia. Lisäksi he useammin kävelevät sekä käyttävät joukkoliikennettä ja pyörää.

Nikulan mukaan me kansalaiset teemme vastuullisimpia ratkaisuja monesti vain tietyillä elämänalueilla.

- Tällöin se ei vaikuta kokonaisvaltaisesti arkeen, koska joillakin toisilla elämänalueilla tehdään taas ympäristön kannalta huonompia ratkaisuja.

Myös sillä on merkitystä, mihin jakamistaloudesta säästyneet varat tai lisääntyneet tulot käytetään.

- Näitä ei välttämättä käytetä ympäristön kannalta kestävimpiin valintoihin vaan esimerkiksi Thaimaan matkaan, joka sitten loppujen lopuksi lisää hiilidioksidipäästöjä.

Haluatko arvioida oman elämän vaikutuksiasi ilmastoon? Suomen Ympäristökeskuksen Ilmastodieetti-sivustolla voit laskea hiilijalanjälkesi ja aloittaa ilmastodieetin. Valtioneuvoston kanslia julkaisi joulukuussa kansalaisille suunnatun Sitoumus2050 -palvelun, jonka avulla jokainen voi tehdä henkilökohtaisen suunnitelmansa ja sitoutua oman hiilijalanjälkensä puolittamiseen. Palvelun taustalla on Sitran Elämäntapatesti.